Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Bộ Máy Hành Chính
  1 Nghị quyết 47/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính phường, thành lập các phường thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 23/09/2009
Hiệu lực ngày: 23/09/2009
Đã có: 2371 lượt xem
  2 Nghị quyết 44/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2009 do Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 05/09/2009
Hiệu lực ngày: 05/09/2009
Đã có: 2151 lượt xem
  3 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 05/12/2008
Hiệu lực ngày: 05/12/2008
Đã có: 1860 lượt xem
  4 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2009 do hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 05/12/2008
Hiệu lực ngày: 05/12/2008
Đã có: 1790 lượt xem
  5 Nghị quyết số 29/2008/NQ-CP về việc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2008 do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 10/12/2008
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1817 lượt xem
  6 Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP về những giải pháp cẤp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 11/12/2008
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2559 lượt xem
  7 Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP về việc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2008 do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 31/12/2008
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1989 lượt xem
  8 Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 09/01/2009
Hiệu lực ngày: 09/01/2009
Đã có: 2022 lượt xem
  9 Nghị quyết số 06/NQ-CP về việc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2009 do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 08/02/2009
Hiệu lực ngày: 08/02/2009
Đã có: 1904 lượt xem

Văn bản mới