Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Giáo Dục - Đào tạo
  1 Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 18/04/2005
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 3191 lượt xem
  2 Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học việt nam giai đoạn 2006 - 2020 do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 02/11/2005
Hiệu lực ngày: 22/11/2005
Đã có: 3594 lượt xem
  4 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt tờ trình chuyển đổi trường mầm non bán công 25b sang trường công lập do hội đồng nhân dân quận bình thạnh ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 19/07/2006
Hiệu lực ngày: 19/07/2006
Đã có: 2118 lượt xem
  8 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về kế hoạch chuyển đổi các trường mầm non, mầu giáo bán công và trung học phổ thông bán công sang hệ công lập do hội đồng nhân dân tỉnh tây ninh ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 12/07/2007
Hiệu lực ngày: 22/07/2007
Đã có: 2103 lượt xem
  10 Nghị quyết số 193/2007/NQ-HĐND về việc thông qua một số chính sách dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh nghệ an đến năm 2010 do hội đồng nhân dân tỉnh nghệ an ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 25/07/2007
Hiệu lực ngày: 04/08/2007
Đã có: 2288 lượt xem
  14 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn bổ sung kinh phí sửa chữa trường lớp do hội đồng nhân dân huyện hóc môn ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 18/12/2007
Hiệu lực ngày: 18/12/2007
Đã có: 1828 lượt xem
  15 Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND về việc quy hoạch phát triển mạng lưới các công trình giáo dục phổ thông trên địa bàn quận đến năm 2020 do hội đồng nhân dân quận 9 ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 28/12/2007
Hiệu lực ngày: 04/01/2008
Đã có: 1820 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới