Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật
  4 Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Bộ Công an : Quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư Liên Tịch
Ban hành: 18/10/2013
Hiệu lực ngày: 10/12/2013
Đã có: 1809 lượt xem
  6 Thông tư liên bộ số 33/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư Liên Tịch
Ban hành: 15/10/2013
Hiệu lực ngày: 01/12/2013
Đã có: 1571 lượt xem
  8 Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Nguyễn Sơn
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư Liên Tịch
Ban hành: 15/10/2013
Hiệu lực ngày: 02/12/2013
Đã có: 1436 lượt xem
  9 Thông tư liên tịch số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC của Tòa án nhân dân tối cao-Bộ Tư pháp-Bộ Công an-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao : Phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự
Lĩnh vực: Trách Nhiệm Hình Sự | Loại văn bản: Thông Tư Liên Tịch
Ban hành: 09/10/2013
Hiệu lực ngày: 01/12/2013
Đã có: 12724 lượt xem
  14 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container...
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Thông Tư Liên Tịch
Ban hành: 13/05/2011
Hiệu lực ngày: 28/06/2011
Đã có: 3113 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới