Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật
  1 Công văn số 78/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v hoàn thiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 06/01/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2087 lượt xem
  2 Công văn số 55/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v kết quả đấu thầu Gói thầu số 6 - Dự án Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 06/01/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2215 lượt xem
  3 Công văn số 17/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Camphuchia
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 03/01/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1563 lượt xem
  4 Công văn số 04/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v triển khai thực hiện dự án xây dựng đường 2,5 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 03/01/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1495 lượt xem
  6 Công văn số 8603/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 15/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1436 lượt xem
  7 Công văn số 8581/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v cơ chế ủy quyền đàm phán, ký Điều ước quốc tế về ODA và nguồn vốn vay ưu đãi khác với ADB và WB
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 14/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1443 lượt xem
  8 Công văn số 8578/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức rà soát, hoàn thiện Dự thảo Nghị định về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 14/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1412 lượt xem
  9 Công văn số 8522/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v chính sách thuế đối với xe ô tô, xe mô tô NK theo chế độ tài sản di chuyển
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 11/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1444 lượt xem
  10 Công văn số 8518/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hòa Khương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 11/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1471 lượt xem
  11 Công văn số 8481/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chuyển thời gian tổ chức Festival Đờn ca tài tử lần thứ Nhất tại tỉnh Bạc Liêu sang năm 2014
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 10/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1435 lượt xem
  12 Công văn số 8472/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v nhập khẩu xe ô tô cho dự án xây dựng Trường cao đẳng công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Bắc Giang
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 10/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1400 lượt xem
  13 Công văn số 8457/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đi Cam-pu-chia
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 09/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1599 lượt xem
  14 Công văn số 8447/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 09/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 8657 lượt xem
  15 Công văn số 8440/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v các đề án thuộc Chương trình hành động thực hiện Chiến lược XNK hàng hóa thời kỳ 2011-2020
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 09/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1612 lượt xem
Trang 1 / 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới