Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật
  1 Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực ngày: 01/07/2016
Đã có: 4942 lượt xem
  3 Nghị định số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 25/10/2014
Hiệu lực ngày: 15/12/2014
Đã có: 1377 lượt xem
  4 Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 24/10/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1350 lượt xem
  6 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 17/10/2014
Hiệu lực ngày: 12/12/2014
Đã có: 1379 lượt xem
  7 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 17/10/2014
Hiệu lực ngày: 01/12/2014
Đã có: 1383 lượt xem
  8 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 17/10/2014
Hiệu lực ngày: 08/12/2014
Đã có: 1349 lượt xem
  11 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 01/10/2014
Hiệu lực ngày: 15/11/2014
Đã có: 1325 lượt xem
  12 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 29/09/2014
Hiệu lực ngày: 15/11/2014
Đã có: 1328 lượt xem
  13 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 29/09/2014
Hiệu lực ngày: 15/11/2014
Đã có: 1352 lượt xem
  15 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 01/10/2014
Hiệu lực ngày: 15/11/2014
Đã có: 1739 lượt xem
Trang 1 / 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới