Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Thuế, Phí, Lệ Phí
  1 Nghị định 45/2011/NĐ-CP Về lệ phí trước bạ
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 17/06/2011
Hiệu lực ngày: 01/09/2011
Đã có: 15188 lượt xem
  3 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đẤt, thuê mặt nước do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/11/2005
Hiệu lực ngày: 10/12/2005
Đã có: 2000 lượt xem
  4 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành luật thuế xuẤt khẩu, thuế nhập khẩu do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 08/12/2005
Hiệu lực ngày: 01/01/2006
Đã có: 1915 lượt xem
  5 Nghị định số 156/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 15/12/2005
Hiệu lực ngày: 01/01/2006
Đã có: 2273 lượt xem
  9 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/02/2007
Hiệu lực ngày: 21/03/2007
Đã có: 1857 lượt xem
  10 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế do chính phủ ban hành.
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 25/05/2007
Hiệu lực ngày: 01/07/2007
Đã có: 1713 lượt xem
  11 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP về việc quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 07/06/2007
Hiệu lực ngày: 01/07/2007
Đã có: 1852 lượt xem
  12 Nghị định số 174/2007/nđ-cp về việc phí bảo vệ môi trường đối với chẤt thải rắn do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 29/11/2007
Hiệu lực ngày: 22/12/2007
Đã có: 2425 lượt xem
  13 Nghị định số 63/2008/NĐ-CP về việc phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 13/05/2008
Hiệu lực ngày: 04/06/2008
Đã có: 2023 lượt xem
  15 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 08/09/2008
Hiệu lực ngày: 01/01/2009
Đã có: 1782 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới