Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Xuất Nhập Khẩu
  1 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP về việc quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 07/06/2009
Hiệu lực ngày: 01/07/2007
Đã có: 2899 lượt xem
  3 Nghị định số 32/2005/NĐ-CP về quy chế cửa khẩu biên giới đẤt liền do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/03/2005
Hiệu lực ngày: 01/04/2005
Đã có: 2784 lượt xem
  4 Nghị định số 79/2005/NĐ-CP về việc quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 16/06/2005
Hiệu lực ngày: 12/07/2005
Đã có: 2666 lượt xem
  5 Nghị định số 90/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào việt nam do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 11/07/2005
Hiệu lực ngày: 04/08/2005
Đã có: 2201 lượt xem
  6 Nghị định số 89/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh chống trợ cẤp hàng hóa nhập khẩu vào việt nam do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 11/07/2005
Hiệu lực ngày: 04/08/2005
Đã có: 2212 lượt xem
  7 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành luật thuế xuẤt khẩu, thuế nhập khẩu do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 08/12/2005
Hiệu lực ngày: 01/01/2006
Đã có: 2900 lượt xem
  8 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 15/12/2005
Hiệu lực ngày: 01/01/2006
Đã có: 2236 lượt xem
  10 Nghị định số 46/2006/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển việt nam do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 16/05/2006
Hiệu lực ngày: 08/06/2006
Đã có: 2515 lượt xem
  12 Nghị định số 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuẤt khẩu của nhà nước do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 20/12/2006
Hiệu lực ngày: 16/01/2007
Đã có: 2245 lượt xem
  13 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP về việc ban hành quy định xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuẤt khẩu, nhập khẩu do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 16/03/2007
Hiệu lực ngày: 27/04/2007
Đã có: 2383 lượt xem
  14 Nghị định số 90/2007/NĐ-CP về việc quy định về quyền xuẤt khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại việt nam do chính phủ ban hành.
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 31/05/2007
Hiệu lực ngày: 08/07/2007
Đã có: 2011 lượt xem
  15 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP về việc quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 07/06/2007
Hiệu lực ngày: 01/07/2007
Đã có: 1743 lượt xem

Văn bản mới