Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Giao Thông Vận Tải
  2 Quyết định số 1203/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án Tổ chức cấp cứu tai nạn giao thông trên mạng đường bộ cao tốc đến năm 2020
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 19/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2834 lượt xem
  5 Quyết định 2787/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao nhiệm vụ sản xuất trụ neo, phao neo cho tàu thuyền trong mùa lũ
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 25/09/2009
Hiệu lực ngày: 25/09/2009
Đã có: 2771 lượt xem
  8 Quyết định số 365/QĐ-BGTVT về việc tặng bức trướng do bộ giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 20/02/2009
Hiệu lực ngày: 20/02/2009
Đã có: 2085 lượt xem
  9 Quyết định số 364/QĐ-BGTVT về việc tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành do bộ giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 20/02/2009
Hiệu lực ngày: 20/02/2009
Đã có: 2080 lượt xem
  10 QUYẾT ĐỊNH SỐ 363/QĐ-BGTVT VỀ VIỆC TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA NGÀNH DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 20/02/2009
Hiệu lực ngày: 20/02/2009
Đã có: 1932 lượt xem
  11 Quyết định số 399/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do bộ giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 23/02/2009
Hiệu lực ngày: 23/02/2009
Đã có: 2506 lượt xem
  12 Quyết định số 387/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt bổ sung đề cương, dự toán kinh phí khảo sát lập dự án đầu tư nâng cẤp tuyến kênh chợ gạo do bộ giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 23/02/2009
Hiệu lực ngày: 23/02/2009
Đã có: 2699 lượt xem

Văn bản mới