Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Tài Nguyên, Môi Trường
  2 Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 01/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 18817 lượt xem
  3 Quyết định số 1570/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 17762 lượt xem
  4 Quyết định số 1546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 16713 lượt xem
  5 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế : Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 29/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 14704 lượt xem
  7 Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 29/03/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 10836 lượt xem
  8 Quyết định số 23/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 26/04/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 10658 lượt xem
  9 Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về thẩm quyền Quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 14/01/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1994 lượt xem
  10 Quyết định 26/2011/QĐ-TTG Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trương
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 04/05/2011
Hiệu lực ngày: 01/07/2011
Đã có: 2987 lượt xem
  11 Quyết định 1581/QĐ-TTg năm 2009 về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/10/2009
Hiệu lực ngày: 09/10/2009
Đã có: 3756 lượt xem
  12 Quyết định 73/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 30/09/2009
Hiệu lực ngày: 10/10/2009
Đã có: 2884 lượt xem
  13 Quyết định 1500/QĐ-TTg về xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng trừ dịch rầy nâu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 21/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2136 lượt xem
  14 Quyết định 1499/QĐ-TTg về xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh thủy sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 18/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2180 lượt xem
  15 QUYẾT ĐỊNH SỐ 4141/QĐ-BCT VỀ VIỆC XẾP LOẠI MỎ THEO KHÍ MÊTAN DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 20/08/2009
Hiệu lực ngày: 20/08/2009
Đã có: 2375 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới