Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Giáo Dục - Đào tạo
  1 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận : Về việc Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và tổ chức các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 14/08/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1613 lượt xem
  2 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam : Về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2014 - 2015
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 28/07/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1611 lượt xem
  4 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi : Về việc quy định mức học phí năm học 2014 - 2015 đối với các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/06/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1730 lượt xem
  6 Quyết định số 1359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Trường Đại học Ngô Quyền
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 08/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1757 lượt xem
  7 Quyết định số 1115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 10/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1867 lượt xem
  8 Quyết định số 1056/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc đổi tên Trường Đại học Hàng hải thành Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1876 lượt xem
  9 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 19/05/2013
Hiệu lực ngày: 05/07/2013
Đã có: 1545 lượt xem
  10 Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 24/01/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1595 lượt xem
  12 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 15/01/2013
Hiệu lực ngày: 15/01/2013
Đã có: 1789 lượt xem
  14 Quyết định 1489/QĐ-TTg về thành lập Trường Đại học Thành Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 17/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2688 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới