Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Chứng Khoán - Ngân hàng
  1 Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 11/02/2010
Hiệu lực ngày: 11/02/2010
Đã có: 3707 lượt xem
  2 Thông tư hướng dẫn TCTD cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 14/04/2010
Hiệu lực ngày: 14/04/2010
Đã có: 4570 lượt xem
  3 Thông tư quy định về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 26/03/2010
Hiệu lực ngày: 10/04/2010
Đã có: 1956 lượt xem
  5 Thông tư quy định chi tiết việc cho vay của các ngân hàng thương mại đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 14/08/2009
Hiệu lực ngày: 14/08/2009
Đã có: 3279 lượt xem
  6 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với các giao dịch trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 24/08/2009
Hiệu lực ngày: 24/08/2009
Đã có: 4261 lượt xem

Văn bản mới