Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Doanh Nghiệp
  1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành NĐ số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 28/09/2010
Hiệu lực ngày: 01/01/2011
Đã có: 35873 lượt xem
  3 Thông tư số 16/2010/TT-BCT quy định về việc cấp mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu (MID) sang thị trường Hoa Kỳ
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 20/04/2010
Hiệu lực ngày: 05/06/2010
Đã có: 4849 lượt xem
  7 Thông tư 61/2009/TT-BNNPTNT về việc ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 25/09/2009
Hiệu lực ngày: 09/11/2009
Đã có: 3127 lượt xem
  8 Thông tư 62/2009/TT-BNNPTNT về việc ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 25/09/2009
Hiệu lực ngày: 09/11/2009
Đã có: 2768 lượt xem

Văn bản mới