Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật
  1 Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 15/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1442 lượt xem
  2 Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 14/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1434 lượt xem
  3 Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 03/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2217 lượt xem
  5 Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 04/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1476 lượt xem
  6 Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 09/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 4779 lượt xem
  9 Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 28/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1912 lượt xem
  10 Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 23/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1509 lượt xem
  11 Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 25/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1632 lượt xem
  13 Chỉ thị 897/CT-TTG về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số.
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 10/06/2011
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 3303 lượt xem
  14 V/v sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 20/04/2010
Hiệu lực ngày: 20/04/2010
Đã có: 4484 lượt xem
  15 V/v tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 02/04/2010
Hiệu lực ngày: 02/04/2010
Đã có: 3033 lượt xem
Trang 1 / 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới