Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Giao Thông Vận Tải
  1 Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 03/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2217 lượt xem
  2 Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2009 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 08/10/2009
Hiệu lực ngày: 08/10/2009
Đã có: 3240 lượt xem
  4 Chỉ thị số 07/2008/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008 - 2012 do bộ giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 30/05/2008
Hiệu lực ngày: 26/06/2008
Đã có: 2283 lượt xem
  5 Chỉ thị số 08/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành giao thông vận tải do bộ giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 18/08/2008
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 3073 lượt xem
  7 Chỉ thị số 14/2008/CT-BGTVT về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vận tải do bộ giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 22/12/2008
Hiệu lực ngày: 22/12/2008
Đã có: 1862 lượt xem

Văn bản mới