Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Tài Nguyên, Môi Trường
  3 Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố hồ chí minh do ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 13/11/2008
Hiệu lực ngày: 13/11/2008
Đã có: 1977 lượt xem
  4 Chỉ thị số 16/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn trong hoạt động khai thác than do bộ công thương ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 09/12/2008
Hiệu lực ngày: 09/12/2008
Đã có: 2205 lượt xem
  5 Chỉ thị số 14/2008/CT-BGTVT về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vận tải do bộ giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 22/12/2008
Hiệu lực ngày: 22/12/2008
Đã có: 1824 lượt xem
  7 Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố hà nội do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 03/02/2009
Hiệu lực ngày: 03/02/2009
Đã có: 1984 lượt xem

Văn bản mới