Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Bất Động Sản
  2 Chỉ thị số 05/2006/CT-TTG về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành luật đất đai do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 22/02/2006
Hiệu lực ngày: 26/07/2006
Đã có: 1930 lượt xem
  3 Chỉ thị số 25/2006/CT-UBND về việc kiểm tra, quản lý việc khai thác đất mặt trên địa bàn phường 4, 5, 6, 7, 15, 16 Quận 8 do ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 26/07/2006
Hiệu lực ngày: 26/07/2006
Đã có: 1840 lượt xem
  4 Chỉ thị số 34/2006/CT-TTG về việc triển khai thi hành luật nhà ở do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 26/09/2006
Hiệu lực ngày: 13/10/2006
Đã có: 1930 lượt xem
  6 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND về việc triển khai chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 19/03/2007
Hiệu lực ngày: 29/03/2007
Đã có: 1810 lượt xem
  7 Chỉ thị số 09/2007/CT-TTG về việc tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 06/04/2007
Hiệu lực ngày: 09/05/2007
Đã có: 2046 lượt xem
  8 Chỉ thị số 11/2007/CT-TTG về việc triển khai thi hành luật kinh doanh bất động sản do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 08/05/2007
Hiệu lực ngày: 08/05/2007
Đã có: 1963 lượt xem
  9 Chỉ thị số 19/2007/CT-TTG về việc chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 03/08/2007
Hiệu lực ngày: 31/08/2007
Đã có: 1799 lượt xem
  10 Chỉ thị số 02/CT-BTNMT về việc tiếp tục triển khai thi hành luật đất đai năm 2003 do bộ tài nguyên và môi trường ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 19/11/2007
Hiệu lực ngày: 19/11/2007
Đã có: 1811 lượt xem
  11 Chỉ thị số 31/2007/CT-TTG về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 14/12/2007
Hiệu lực ngày: 11/01/2008
Đã có: 2295 lượt xem
  12 Chỉ thị số 01/2008/CT-TTG về việc một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 08/01/2008
Hiệu lực ngày: 03/02/2008
Đã có: 1937 lượt xem
  13 Chỉ thị số 07/2008/ CT-UBND về việc kiểm kê đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất do ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 29/02/2008
Hiệu lực ngày: 29/02/2008
Đã có: 1858 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới