Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật
  2 Hiệp định số 29/2005/LPQT về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 21/02/2005
Hiệu lực ngày: 07/01/2005
Đã có: 2121 lượt xem
  4 Hiệp định số 07/2006/LPQT về việc hợp tác văn hóa, giáo dục và khoa học giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ vương quốc tây ban nha
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 11/06/2005
Hiệu lực ngày: 24/11/2005
Đã có: 2192 lượt xem
  5 Bản ghi nhớ số 90/2005/LPQT giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và tổ chức, khoa học và văn hóa của liên hợp quốc (unesco) (2005 – 2010)
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 27/07/2005
Hiệu lực ngày: 27/07/2005
Đã có: 2355 lượt xem
  6 Tuyên bố chung số 97/2005/LPQT giữa việt nam - căm-pu-chia
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 10/10/2005
Hiệu lực ngày: 10/10/2005
Đã có: 2372 lượt xem
  8 Hiệp định số 36/2006/SL/LPQT về du lịch giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa chi-lê ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 23/01/2006
Hiệu lực ngày: 04/08/2006
Đã có: 2077 lượt xem
  9 Bản ghi nhớ về việc hợp tác du lịch giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa a rập ai cập
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 06/03/2006
Hiệu lực ngày: 06/03/2006
Đã có: 2117 lượt xem
  12 Hiệp định số 86/2005/LPQT về dự án “nâng cẤp dịch vụ y tế cộng đồng tại tỉnh hòa bình” giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ vương quốc bỉ
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 04/02/2005
Hiệu lực ngày: 04/02/2005
Đã có: 2274 lượt xem
  13 Công ước khung số 34/2005/LPQT về kiểm soát thuốc lá của tổ chức y tế thế giới (Who) có hiệu lực đối với nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 21/02/2005
Hiệu lực ngày: 17/03/2005
Đã có: 2405 lượt xem
  15 Hiệp định số 14/2005/LPQT về việc hợp tác kinh tế, th¬ương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa thống nhẤt tan-Za-ni-a
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 04/01/2005
Hiệu lực ngày: 01/12/2004
Đã có: 11090 lượt xem
Trang 1 / 4 1 2 3 4 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới