Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Văn Hóa Xã Hội
  2 Hiệp định số 29/2005/LPQT về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 21/02/2005
Hiệu lực ngày: 07/01/2005
Đã có: 2168 lượt xem
  4 Hiệp định số 07/2006/LPQT về việc hợp tác văn hóa, giáo dục và khoa học giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ vương quốc tây ban nha
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 11/06/2005
Hiệu lực ngày: 24/11/2005
Đã có: 2237 lượt xem
  5 Bản ghi nhớ số 90/2005/LPQT giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và tổ chức, khoa học và văn hóa của liên hợp quốc (unesco) (2005 – 2010)
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 27/07/2005
Hiệu lực ngày: 27/07/2005
Đã có: 2398 lượt xem
  6 Tuyên bố chung số 97/2005/LPQT giữa việt nam - căm-pu-chia
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 10/10/2005
Hiệu lực ngày: 10/10/2005
Đã có: 2412 lượt xem
  8 Hiệp định số 36/2006/SL/LPQT về du lịch giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa chi-lê ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 23/01/2006
Hiệu lực ngày: 04/08/2006
Đã có: 2122 lượt xem
  9 Bản ghi nhớ về việc hợp tác du lịch giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa a rập ai cập
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 06/03/2006
Hiệu lực ngày: 06/03/2006
Đã có: 2164 lượt xem

Văn bản mới