Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Giáo Dục - Đào tạo
  2 Điều ước số 61/2005/LPQT về việc chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước cộng hòa In-đô-nê-xi-a về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục do bộ ngoại giao ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 30/05/2005
Hiệu lực ngày: 30/05/2005
Đã có: 1915 lượt xem
  3 Hiệp định số 07/2006/LPQT về việc hợp tác văn hóa, giáo dục và khoa học giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ vương quốc Tây Ban Nha
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 11/06/2005
Hiệu lực ngày: 24/11/2005
Đã có: 1911 lượt xem
  4 Hiệp định số 74/2005/LPQT về việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa bộ giáo dục và đào tạo nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bộ giáo dục và khoa học liên bang Nga
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 24/06/2005
Hiệu lực ngày: 24/06/2005
Đã có: 1856 lượt xem

Văn bản mới